ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ

Թարմացված է 15.06.2023

«Մայկրեդիտ» Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 2010թ. մարտի 24-ին: ՀՀ Կենտրոնական Բանկի Խորհրդի 2010թ. հոկտեմբերի 17-ի որոշմամբ վարկային կազմակերպությանը տրվել է թիվ 33 լիցենզիան` ազգային արժույթով եւ արտարժույթով վարկային կազմակերպության գործունեություն եւ ֆինանսական գործառնություններ իրականացնելու համար: Գրանցման վկայական՝ թիվ 104:

Ընկերության նպատակը ՀՀ-ում առողջ վարկային շուկայի զարգացումն է՝ ապահովելով հաճախորդների սպասարկման բարձրագույն որակ եւ վարկի ստացման առավելագույնս պարզ եւ հասկանալի գործընթաց:

2018թ. մայիսի 14-ից իր գործունեությունն է սկսել ընկերության «Մալաթիա» մասնաճյուղը՝ ք. Երեւան, Րաֆֆու 55/1 հասցեում:

Ընկերությունը պլանավորում է զարգացնել իր ցանցը՝ ավելացնելով նոր մասնաճյուղեր եւ բարելավելով սպասարկման մակարդակը, այդպիսով մեծացնելով գոհ հաճախորդների թիվը:

Ընկերությունն առավել բարենպաստ պայմաններով վարկավորում իրականացնելու համար համագործակցում է «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի եւ «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի հետ:

Ընկերությունը տրամադրում է՝

-հիփոթեքային վարկեր,
-առեւտրային վարկեր,
-սպառողական վարկեր,
-գյուղատնտեսական վարկեր,
-ավտոմեքենայի ձեռք բերման նպատակով վարկեր,
-ավտոմեքենայի գրավադրմամբ վարկեր,
-լոմբարդային (ոսկյա իրերի գրավադրմամբ) վարկեր:

Գործադիր տնօրեն - Վարչության նախագահ Գեւորգ Պետրոսյան
Հասցե ք. Երևան, Ամիրյան 4/6, 136 տարածք
Հեռախոսահամար (060) 60 10 10, (099) 85 58 33
Էլ. հասցե info@mycredit.am
Վեբկայք http://www.mycredit.am/

Պայմաններ

Թարմացված է 27.05.2019

Վարկատեսակ Վարկի գումար, Վարկի պայմաններ Մարման ժամկետ Տոկոսադրույք
Առևտրային վարկ « ՀԻՄԱ» 100,000-2,000,000 ՀՀ դրամ 
250-5,000 ԱՄՆ դլոար (մեկից երկու ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն)
Առավելագույնը 2 տարի (24 ամիս) Անվանական՝ 24% ՀՀ դրամ
22% ԱՄՆ դոլար Փաստացի՝ սկսած 30,89% ՀՀ դրամ
26.97 % ԱՄՆ դոլար
Առևտրային վարկ «Կայուն աճ» 2,000,000-5,000,000 ՀՀ դրամ 
5,000-10,000 ԱՄՆ դլոար (Անշարժ գույք և/կամ տրանսպորտային միջոցներ, առնվազն մեկ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն )
Առավելագույնը 3 տարի (36 ամիս) Անվանական՝ 24% ՀՀ դրամ
22% ԱՄՆ դոլար Փաստացի՝ սկսած 30,81% ՀՀ դրամ
27.27 % ԱՄՆ դոլար
Առևտրային վարկ «Հավատարիմ գործընկեր» 5,000,000-10,000,000 ՀՀ դրամ 
10,000-25,000 ԱՄՆ դլոար (Վարկ/գրավ (գնահատված իրացվելի արժեք) առավելագույն հարաբերակցություն 70%)
Առավելագույնը 5 տարի (60 ամիս) Անվանական՝ 23% ՀՀ դրամ
21% ԱՄՆ դոլար Փաստացի՝ սկսած 27,17% ՀՀ դրամ
24 % ԱՄՆ դոլար
Առևտրային վարկ «Զարգացում» 10,000,000 ՀՀ դրամ -Մինչև ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափի նորմատիվը 
25,000 ԱՄՆ դլոար Մինչև ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափի նորմատիվը (Անշարժ գույք և/կամ տրանսպորտային միջոցներ, Վարկ/գրավ (գնահատված իրացվելի արժեք) առավելագույն հարաբերակցություն 80%
Առավելագույնը 5 տարի (60 ամիս) Անվանական՝ 22% ՀՀ դրամ
20% ԱՄՆ դոլար Փաստացի՝ սկսած 25,3% ՀՀ դրամ
22.53 % ԱՄՆ դոլար
Պարզ վարկեր 100,000-1,000,000 ՀՀ դրամ (ՀՀ տարածքում գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերեր: Սքոր-550 բարձր լինելու դեպքում): 12 ամսից -24 ամիս Անվանական՝ 24%
Փաստացի՝ սկսած 47,52%

Թարմացված է 27.05.2019

Վարկատեսակ Վարկի գումար, Վարկի պայմաններ Մարմանժամկետ Տոկոսադրույք
Անշարժ գույքի գրավադրմամբ 1,000,000-10,000,000 ՀՀ դրամ (Վարկ/գրավ (գնահատված իրացվելի արժեք) առավելագույն հարաբերակցություն 70%) Առավելագույնը 5 տարի (60 ամիս) Անվանական՝ 22% Փաստացի՝ սկսած 26,99%
Ավտոմեքենաների գրավադրմամբ 500,000-5,000,000 ՀՀ դրամ (Վարկ/գրավ (գնահատված իրացվելի արժեք) առավելագույն հարաբերակցություն 70%) Առավելագույնը 3 տարի (36 ամիս) Անվանական՝ 22% Փաստացի՝ սկսած 28,71%
Ավտոմեքենայի ձեռք բերման նպատակով 500,000-5,000,000 ՀՀ դրամ (Վարկ/գրավ (գնահատված իրացվելի արժեք) առավելագույն հարաբերակցություն 70%) Առավելագույնը 3 տարի (36 ամիս) Անվանական՝ 22% Փաստացի՝ սկսած 28,71%
«ՄԻՔՍ» վարկեր 100,000-1,000,000 ՀՀ դրամ (մեկից երկու ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն) Առավելագույնը 2 տարի (24 ամիս) Անվանական՝ 24% Փաստացի՝ սկսած 33,63%
«ՄԻՔՍ +» վարկեր 1,000,000-5,000,000 ՀՀ դրամ (Վարկ/գրավ (գնահատված իրացվելի արժեք) առավելագույն հարաբերակցություն 70% + յուրաքանչյուր երաշխավորի առկայության դեպքում՝ 500,000 ՀՀ դրամ) Առավելագույնը 3 տարի (36 ամիս) Անվանական՝ 24% Փաստացի՝ սկսած 31,84%
Արագ վարկեր 150,000-500,000 ՀՀ դրամ (ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, որոնց տարիքը վարկի տրման պահին ցածր չէ 21-ից և վարկի մարման ժամկետը լրանալու պահին չի գերազանցում 63-ը: Սքոր-550 բարձր լինելու դեպքում): 12 ամսից -24 ամիս Անվանական՝ 24% Փաստացի՝ սկսած 47,52 %

Թարմացված է 27.05.2019

Վարկատեսակ Վարկի գումար, Վարկի պայմաններ Մարման ժամկետ Տոկոսադրույք
«Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ համագործակցության ծրագրի շրջանակներում Երևանում և ՀՀ մարզերում` 22.5 միլիոն ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավելի, քան ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի արժեքի 70%, այլ անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 90% :
Երիտասարդ ընտանիքները, որտեղ ամուսինները երիտասարդ են, և վերջիններիս տարիքների գումարը չի գերազանցում 70-ը, կամ երեխա ունեցող երիտասարդ միայնակ ծնողը, ում տարիքը չի գերազանցում 35-ը (ներառյալ): Շահառուները պետք է ունենան եկամտի բավարար մակարդակ ստանձնած վարկային պարտավորությունների կատարման համար:
Նվազագույնը 10 տարի (120 ամիս) Մարզերում բնակելի անշարժ գույք ձեռք բերելու դեպքում՝ 4% + 4% սուբսիդավորման տոկոսադրույք, իսկ Երևանում՝ 6% + 2% սուբսիդավորման տոկոսադրույք Փաստացի՝ սկսած 8,79%
«Ազգային Հիպոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ համագործակցության ծրագրի շրջանակում 275,000-60,000,000 ՀՀ դրամ 
Ձեռքբերման և գնահատված շուկայական արժեքների նվազագույնի 70%, այլ անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 90%

Նվազագույնը 10 տարի (120 ամիս)
Անվանական՝ 10.5-11.5% Փաստացի՝ սկսած 12,85%
Սեփական ռեսուրսներով 100,000-25,000,000 ՀՀ դրամ 
200-50,000 ԱՄՆ դլոար 
Ձեռքբերման և գնահատված իրացվելի արժեքների նվազագույնի 70%, այլ անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 90%
Առավելագույնը 5 տարի (60 ամիս) Անվանակա՝ 22% ՀՀ դրամ
20% ԱՄՆ դոլար Փաստացի՝ սկսած
26,12%ՀՀ դրամ
23.67 % ԱՄՆ դոլար

Ամենաընթերցվածը


Smartclick.ai
Quality Sign BW