Գրանթ Թորնթոն

Գրանթ Թորնթոն Ինթերնեշնլի հայաստանյան անդամ հանդիսացող Գրանթ Թորնթոն ՓԲԸ-ն աուդիտորական և խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող առաջատար ընկերություն է, որը միավորում է ավելի քան 190 միջազգային և տեղացի մի շարք ոլորտների փորձառու մասնագետների՝ հաշվապահներ, աուդիտորներ, մասնագետներ ֆինանսների, գործարարության, կառավարման, ՏՏ և կիբեռանվտանգության ոլորտներից, ինչպես նաև իրավախորհրդատուներ և հարկային խորհրդատուներ:

Ավելի քան քսան տարի է, ինչ ընկերությունը մատուցում է բաժնետերերի կողմից առաջնորդվող եւ անհատականացված ծառայություններ, որոնք համապատասխանում են ամենաբարձր մասնագիտական չափանիշներին, եւ միտված են աջակցելու հասարակական եւ մասնավոր հատվածների արագ աճող ընկերություններին Հայաստանում և տարածաշրջանում։

Ծառայություններ
Աուդիտ և հարակից ծառայություններ

• համաձայնեցված ընթացակարգեր
• Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման միջազգային ստանդարտների (IFRS) և համընդհանուր ընդունված հաշվապահական սկզբունքների (GAAP) համաձայն պատրաստված ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ
• Ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ
• ՏՏ աուդիտ (ITAF, ISACA)- տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աուդիտի ստանդարտներին և ընթացակարգերին համապատասխան
• ֆինանսական հաշվետվությունների վերստուգում:

Որպես փորձառու աուդիտորներ՝ մենք բաժնետերերի համար պատրաստում ենք օրենսդրությանբ պահանջվող հաշվետվություններ և մասնակցում ենք նրանց ամենամյա ժողովներին:

Հարկային խորհրդատվություն

Մենք խորհրդատվություն ենք մատուցում հարկային ռազմավարության և հարկային պլանավորման բոլոր բնագավառների վերաբերյալ՝ սկսած ընկերության կազմավորումից կամ ձեռքբերումից՝ տրամադրելով վերլուծություն տեղական և միջազգային տեսանկյուններից:

Խորհրդատվական ծառայություններ
Գործարար խորհրդատվության ծառայություններ

• Ֆինանսների կառավարում
• Արտադրողականության բարձրացում
• Տեխնիկական ռազմավարություն և կառավարում
• Փոփոխությունների և ծրագրի կառավարում
• Իրագործելիության ուսումնասիրություններ
• Ռազմավարական և բիզնես պլանավորում
• Մարդկային կապիտալ

Գործարար ռիսկերի ոլորտ

• Տեխնոլոգիաների աուդիտ, խորհրդատվություն և ռիսկերի կառավարում
• Ձեռնարկությունների ռիսկերի կառավարում այդ թվում՝ գործառնական, գործընթացային և ֆինանսական ռիսկեր
• Ներքին վերահսկողություն և ներքին աուդիտ
• Կորպորատիվ կառավարման խորհրդատվություն, նախագծում և համապատասխանեցում
• Բիզնես գործընթացների վերակազմակերպում
• Տեղեկատվության անվտանգություն և տվյալների պաշտպանություն

Կիբեռանվտանգություն

• PCI DSS ստանդարտներին համապատասխան աուդիտ և խորհրդատվություն
• Ներթափանցման փորձ
• ISO 27001 ստանդարտներին համապատասխան աուդիտ և խորհրդատվություն
• ISO 27032 կիբեռանվտանգության ծրագրի նախագծում և իրականացում
• SWIFT աուդիտ և անվտանգության ծառայություններ
• GDPR-ի իրականացում և աուդիտ
• Մասնագիտական վերապատրաստում և սերտիֆիկացում PECB-ի կողմից (ISO 27001, ISO 27032, ISO 31000 և այլն)
• ASV սկանավորում և խոցելիության սկանավորում

Վերականգնում և վերակազմակերպում

Մենք տրամադրում ենք մասնագիտացված վերակազմակերպման աջակցություն, ներառյալ բիզնես գործընթացների վերակառուցում: Մենք նաև ներդնում ենք նոր բիզնես ռազմավարություններ և նախագծում կապիտալի նոր կառուցվածքներ:

Գործարքների իրականացման խորհրդատվություն

Մենք աջակցում ենք Ձեզ գործարքների իրականացման ողջ ընթացում՝ օգնելով հնարավորինս լավագույն արդյունքի հասնել՝ ինչպես գործարք իրականացնելու պահին, այնպես էլ երկարաժամկետ հեռանկարում: Մեր թիմերը առաջարկում են մասնագիտական լուծումներ հետևյալ ոլորտներում՝

• Գնահատումներ
• Իրավիճակի գնահատում
• Ծրագրի ֆինանսավորում
• Միավորումներ և ձեռքբերումներ
• Կապիտալի շուկաներ

Հաշվապահական ծառայություններ

Հաշվապահական ծառայությունների շրջանակներում իրականացվում է հաշվապահական համակարգերի ներդրում, հաշիվների պարբերական վարում, միջանկյալ ստուգումներ, ինչպես նաև ամսական կամ եռամսյակային բյուջեների և հաշվետվությունների պատրաստում: Մեր հաշվապահները նաև պատրաստում են տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ, այդ թվում բոլոր հարկային և սոցիալական վճարների գծով:

Իրավաբանական խորհրդատվություն

Իրավաբանական խորհրդատվությունը ներառում է կորպորատիվ իրավաբանական ծառայությունների լայն շրջանակ, այդ թվում՝ կազմակերպությունների ստեղծում և լուծարում, դատարանում ներկայացուցչության ապահովում, դատական գործընթացների վարում, իրավաբանական եզրակացության տրամադրում և գործարքների ձևակերպում: Մեր հաճախորդներին նաև մատուցում ենք օրենսդրական ակտերի մշակման ծառայություն:

Տնօրեն Արմեն Հովհաննիսյան
Հասցե 0015, Երևան, Գ. Լուսավորիչ 9, Երևան Պլազա բիզնես կենտրոն
Հեռախոսահամար (010) 26 09 64
Էլ. հասցե gta@am.gt.com
Վեբկայք http://www.grantthornton.am

Ամենաընթերցվածը


Smartclick.ai
Quality Sign BW